?Event Storming מה זה

1.      חיבור הצרכים העסקיים של המוצר לטכנולוגיות הנדרשות לפיתוח באמצעות דיון ממוקד בארועים הטכנולוגיים המתבצעים סביב הדרישה.

2.      הרעיון הבסיסי הוא להביא את מפתחי התוכנה ומגדירי הדרישות בתחום לאותה הנקודה , כך שהם יוכלו ללמוד אחד מהשני חשוב גם להביא מישהו מהביסנס שייתן את נקודת המבט שלו

3.       הרעיון הוא ליצור פעילות שבה במהירות ניתן להבין מה קורה עם אותה תוכנה.

4.      ניתן להשתמש Event Storming   כאמצעי לבדיקה של מודלים עסקיים כמו גם בדיקות של מהנדסים.

5.      השם נבחר כדי להראות שהמיקוד צריך להיות האירועים או הנקודות העיקריים והדרך פעולה היא באמצעות 'סיעור מוחות'.

6.      Event Storming   צריך להיות כיף!

7.      יש יותר מדרך אחד לעשות זאת.

8.      חשוב להתמקד כל הזמן בערך שמביאה כל פעולה והפיתוח כולו.

מה ניתן ללמוד בצורה זו?

שיפור התפוקה של המתכנתים ובאופן כללי של מחלקת הביצוע

פיחות של נקודות שלא נמצאות בשדה הראייה על ידי ראייה של נקודות מבט חיצוניות.

לחבר את הצרכים העסקיים של המוצר לטכנולוגיות חדשות שאולי לפני כן לא חשבו עליהן

2222 1024x174 Event Storming  Light

התחל להבין את הדרישות כשאתה רושם אותם מדרישה ברמה הכללית ביותר עד לדרישות הכי קטנות. כל רמה תחדיר יותר ויותר הבנה על הדרישות וכך נוכל לדעת מה צריך לבצע מבחינה טכנית.

לאחר שרשמת בנקודה 0 את כל הדרישות צייר את זה כתרשים על לוח. זה מה שייתן לך את הסיפור של המוצר

שוחח על כל דרישה כדי לגלות את המרכיבים הטכניים שנוגעים אליה, עכשיו אתה יכול לצייר את הפעילות הטכנית שצריך לבצע עם כל המרכיבים הטכניים – צייר גם את זה על לוח

עכשיו תזהה מה צריך להתבצע בכל מרכיב כדי שהדרישה תוכל להיות מבוצעת

33333 1024x382 Event Storming  Light

מה הערך?

          טיפול בפערי הבנה או בפיגור המצטבר תוך מספר דקות עם ראייה הרבה יותר מדויקת.

תיאום של כל הצוות בנוגע לתוצאה הרצויה של כל פעילות

?אחד יכול לעשות טעויות בתכנון, אפילו שניים אבל מה לגבי צוות

תכנון טכני ברמה גבוהה מאוד ביחד עם ראייה עסקית רחבה

 Event Storming   ​

:כך יהיה באופן כללי הסדר

צור לך תוכן ענינים – תוכן הענינים מייצר את הבנת הרכיבים השונים שמשחקים במשחק הזה

111 Event Storming  Light
תרשים 1024x657 Event Storming  Light

(A single event may cause multiple reactions. It’s also important to consider what happens when things go wrong. This entire flow can be considered an “account creation policy”.

https://blog.redelastic.com/corporate-arts-crafts-modelling-reactive-systems-with-event-storming-73c6236f5dd7)

4444 1024x412 Event Storming  Light
555 1024x453 Event Storming  Light

בצע סיעור מוחות עם כולם לגבי השאלה של איך צריך לבצע QA.

באופן ידני – יכול להיות יקר לטווח הארוך אבל לעלות עד דברים שמכונה אוטומטית לא תראה

בטווח הקצר יקר אבל פועל בצורה מאוד מהירה

API אוטומציית

בעוד שזהו תקציר מאוד לא מקיף על הנושא ניתן להבין באופן כללי על מה מדובר לחשוב עם הנתונים. מניסיון שלנו הפעולה הזו יכולה להיות מאוד משתלמת ולחסוך הרבה זמן ותקציב
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Related Images:

July 31, 2019

Event Storming – Light

?Event Storming מה זה 1.      חיבור הצרכים העסקיים של המוצר לטכנולוגיות הנדרשות לפיתוח באמצעות דיון ממוקד בארועים הטכנולוגיים המתבצעים סביב הדרישה. 2.      הרעיון הבסיסי הוא להביא את מפתחי התוכנה ומגדירי הדרישות בתחום לאותה הנקודה , […]
July 10, 2019

What do we mean by “Shift Left” ?

What do we mean by “Shift Left” ? Shift lеft рrасtiсеѕ аrе about intеgrаting уоur tеѕting intо уоur ѕоftwаrе dеvеlорmеnt process early as possible аnd thereby uncovering dеfесtѕ еаrliеr when it iѕ еаѕiеr аnd lеѕѕ […]
[WD_FB id="1"] [ssba-buttons]